Test wiki:Inactiviteitsbeleid

From Test Wiki
Revision as of 09:20, 12 June 2024 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
Jump to navigation Jump to search


The following page documents an official Test Wiki policy.
This page has been elaborated and approved by the community or a system administrator and compliance with it is mandatory for all users. Changes to it should reflect consensus. In the case of a conflict between the English version and a translation, the English version takes precedence.


Shortcuts


Elke beheerder of bureaucraat die de afgelopen drie maanden geen bewerkingen of gelogde acties hebben uitgevoerd, worden gedegradeerd wegens inactiviteit. De rechten kunnen op elk moment opnieuw aangevraagd worden. Steward- of sysadmin-rechten worden verwijderd na een jaar inactiviteit. De rechten kunnen worden hersteld vanaf één uur nadat ze zijn verwijderd; anders zal een herbevestigingsstemming worden gehouden.