Test Wiki:Patrullerare

From Test Wiki
Revision as of 14:44, 25 May 2024 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:

Patrullerare är användare med möjligheten att markera opatrullerade ändringar som patrullerade; deras egna ändringar markeras också automatiskt som patrullerade. De har även möjlighet att förhindra automatiskt skapande av omdirigeringar vid flytt av sidor, samt att snabbt kunna återställa redigeringar från den senaste användaren som redigerat en sida med hjälp av tillbakarullningsfunktionen. Dessa rättigheter är inkluderade i administratörsgruppen och kan testas med.

User groups
Default Implicit: (all)UsersAutoconfirmed users
BotsAdministratorsBureaucratsSuppressorsInterface administrators
Granted/revoked by
Administrators Autochecked usersAutopatrolled usersChat moderatorsConfirmed usersPatrollersReviewersTranslation administratorsUsers blocked from chat
Bureaucrats BotsInterwiki administratorsAdministratorsBureaucrats
Stewards Abuse filter administratorsAdministratorsBureaucratsSuppressorsInterface administratorsCheckusersStewards