Huvudsida

From Test Wiki
Revision as of 23:05, 14 February 2024 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Välkommen till Test Wiki
Introduktion
Test Wiki är en plats där man kan test verktygen för en MediaWikiadministratör eller -byråkrat. Administratörs- eller byråkraträttigheter kan begäras här.
Funktioner
Vi kan installera tillägg och utseenden på din begäran! Begäran skickas in här. Vår källkod finns tillgänglig på GitHub.
Kontakt
Behöver du något? Kontakta oss via: