പ്രധാന താൾ

From Test Wiki
This page is a translated version of the page Main Page and the translation is 62% complete.
Outdated translations are marked like this.
ടെസ്റ്റ് വിക്കിയിലേക്ക് സ്വാഗതം
ആമുഖം

പരീക്ഷണ വിക്കി മീഡിയവിക്കി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂറോക്രാറ്റിന്റെയോ ഉപകരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ, ബ്യൂറോക്രാറ്റ് അനുമതികൾ ഇവിടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുക.

സവിശേഷതകൾ

We can install Extensions and Skins upon your request! Requests can be made here. Our source code is available on GitHub.

ബന്ധപ്പെടുക

Need something? Contact us by:

  • Talking to us on IRC. We can be found in #testadminwiki on Libera.
  • Chatting with us on Discord, which can be found here.
  • Emailing staff@testwiki.wiki, (If you would like to speak with us in private)
.