User talk:ᗡ

From Test Wiki
Jump to navigation Jump to search

This is 's talk page, where you can leave messages and comments for ᗡ.

  • Be polite
  • Assume good faith
  • Be welcoming

Question: where is the merge command here? Val (My changes here | Drop me a line) 19:42, 2 September 2020 (UTC)

@Valkyrie dimension: What is merge command mean? A (talk) 15:00, 17 October 2020 (UTC)

Vài chiếc bánh stroopwafel cho bạn![edit source]

Gaufre biscuit.jpg Stroopwafel là loại bánh quế Hà Lan có lớp xi-rô caramen ở giữa. (talk) 12:39, 2 November 2020 (UTC)

A barnstar for you![edit source]

Civility Barnstar Hires.png The Civility Barnstar
Bạn đã chứng tỏ là một người dùng rất dân sự, tôi không hối tiếc khi cho bạn một chút nào cả! (Lưu ý: Google Dịch, vì vậy có thể có mâu thuẫn) Seemplez (talk) 12:31, 12 November 2020 (UTC)

You can use English instead of Vietnamese. GG Translate make it harder to understand what you are trying to say. Thank you. (talk) 14:35, 15 November 2020 (UTC)