Huvudsida

From Test Wiki
Revision as of 02:51, 20 May 2021 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
Jump to navigation Jump to search
Välkommen till Test Wiki
Introduktion
Test Wiki är en plats där man kan test verktygen för en MediaWikiadministratör eller -byråkrat. Administratörs- eller byråkraträttigheter kan begäras här.
Funktioner
Vi kan installera tillägg och utseenden på din begäran! Begäran skickas in här. Vår källkod finns tillgänglig på GitHub.
Kontakt

Behöver du något? Kontakta oss via:

.