મુખપૃષ્ઠ

From Test Wiki
Revision as of 04:42, 5 January 2020 by CptViraj (talk | contribs) (Created page with "પરિક્ષણ વિકિમાં તમારું સ્વાગત છે")
Jump to navigation Jump to search
પરિક્ષણ વિકિમાં તમારું સ્વાગત છે
Introduction
Test Wiki, is a place where you can test the tools of a MediaWiki administrator or bureaucrat. Administrator and Bureaucrat permissions can be requested here.
Features
We can install Extensions and Skins upon your request! Requests can be made here. Our source code is available on GitHub.
સંપર્ક
Need something? Contact us by:
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Jawa • ‎Nederlands • ‎Tiếng Việt • ‎español • ‎français • ‎magyar • ‎svenska • ‎русский • ‎العربية • ‎नेपाली • ‎हिन्दी • ‎বাংলা • ‎ગુજરાતી • ‎ಕನ್ನಡ • ‎മലയാളം • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語 • ‎한국어