Test Wiki:Policier

From Test Wiki
Revision as of 12:36, 6 June 2024 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Test Wiki har för närvarande följande policier:

Description

Test Wikis policier är obligatoriska att följa, och bör inte grundligt ändras (som i att ändringen inte går under definitionen av en mindre ändring) utan godkännande från gemenskapen för alla policier förutom integritetspolicyn, som kräver godkännande från en systemadministratör.