Yêu cầu tạo tài khoản

Revision as of 08:19, 21 December 2018 by Redactyll (talk | contribs) (Did translation work to fully translate request account page into Tieng Viet)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Yêu cầu tạo tài khoản là nột trang có hướng dẫn thế nào để tạo tài khoản. Hãy làm theo hướng dẫn dưới.

Bạn cần gửi e-mail tới staff@testwiki.wiki với cái mẫu sau
Tên người dùng:
E-mail (để gửi cho bạn mật khẩu của bạn)
PP:  (Bạn có đồng ý với chính sách bảo mật không? Nếu vậy, nhà nước có hoặc không có.)
Other languages:
English • ‎español • ‎Bahasa Indonesia • ‎日本語 • ‎Basa Jawa • ‎Basa Banyumasan • ‎Tiếng Việt • ‎中文