Test Wiki:Om

From Test Wiki
Revision as of 23:16, 22 November 2020 by Sabelöga (talk | contribs) (Created page with "Test Wiki är en plats för att test administratörsverktyg. Här kan du testa verktygen (radera, återställa sidor, blockera, avblockera användare). Man kan också experime...")
Jump to navigation Jump to search

Test Wiki är en plats för att test administratörsverktyg. Här kan du testa verktygen (radera, återställa sidor, blockera, avblockera användare). Man kan också experimentera med tillägg och utseenden som kan begäras här.